skip to Main Content

Eigen bijdrage zorginstelling blijft een zorg voor ouderen!

Driek en Nel hadden een tijd terug van de arts gehoord dat Nel gevorderde Alzheimer heeft. Wat een naar bericht. Ze zijn meteen gaan oriënteren op de zorg. De kans is namelijk groot dat Nel binnenkort naar een zorginstelling zal moeten verhuizen. Ze hadden allerlei verhalen gehoord over de eigen bijdrage voor zorg in een zorginstelling (eigen bijdrage WLZ). Hoe hoog zou deze wel niet zijn? Met die vraag kwamen zij naar het Centrum voor Wonen Etten-Leur.

Waar vinden we informatie?

Het CAK is de instantie die zich met de berekening van eigen bijdrages bezighoudt. Kort gezegd is de hoogte van de eigen bijdrage WLZ afhankelijk van het (gezins)inkomen, (gezins)vermogen, de samenstelling van het gezin (alleenstaand of partner) en de zorgindicatie (CIZ-indicatie).

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bepaalt welke zorg noodzakelijk is. Nadat het CIZ dit heeft onderzocht, geven ze een indicatie af (CIZ-indicatie). Aan de hand van deze indicatie krijgt u zorg.

Als u zorg in een zorginstelling krijgt, betaalt u een eigen bijdrage voor de zorg. Dit kan een hoge of lage bijdrage WLZ zijn afhankelijk van de zorg die verleend wordt en hoe lang u zorg ontvangt. (Let op: Krijgt u zorg aan huis dan heeft u vaak te maken met een eigen bijdrage in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)).

Kort gezegd: hoe hoger het inkomen en hoe hoger het vermogen, hoe meer eigen bijdrage WLZ u gaat betalen. Daarnaast geldt dat alleenstaanden een hogere bijdrage betalen (na 4 maanden) dan iemand die nog een partner of kind heeft die thuis blijft wonen.

Tijdens de eerste 4 maanden in een zorginstelling, betaalt u normaal gesproken een lage eigen bijdrage. Daarna gaat u meestal een hoge eigen bijdrage betalen. De hoge eigen bijdrage kan oplopen tot wel € 2.469,20 per maand( in 2021).

Proefberekening eigen bijdrage

Driek en Nel zijn door ons verwezen naar (de website van) het CAK. Daar konden zij een proefberekening maken van hun hoge eigen bijdrage WLZ. Omdat Driek voorlopig thuis zal blijven wonen, viel de eigen bijdrage WLZ voor Nel gelukkig mee.

Wilt u uitrekenen hoeveel de eigen bijdrage WLZ in uw situatie ongeveer zal zijn? Ga dan naar de website van het CAK en maak een proefberekening.

Tip: Met een goed (levens)testament en met het doen van schenkingen kunt u de hoogte van de eigen bijdrage (deels) beïnvloeden en ervoor zorgen dat uw vermogen (grotendeels) naar de kinderen gaat. Onze partner Jacqueline Trouw (Trouw Notarieel Jurist) kan u hier meer over vertellen.

Neem contact met ons op of loop zonder afspraak bij ons binnen en wij kunnen u doorverwijzen.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Back To Top