skip to Main Content

Het Centrum voor Wonen biedt informatie en een vrijblijvend integraal advies om het langer zelfstandig wonen mogelijk te maken. Het onderscheidende van het Centrum voor Wonen is dat ze laagdrempelig is en gratis informatie en advies verstrekt. Dit aanbod wordt vorm gegeven door de onderstaande kernpartners.

Ger de Weerd (Rabobank WBN), Martin den Hartog (Avoord), Kees Konings (KoningsWonen)

Rabobank West-Brabant Noord

Een specialist op vele terreinen is de Rabobank. Kijk maar eens op haar website www.ikwoonleefzorg.nl Niet alleen uw wensen kunnen namelijk veranderen, maar zeker ook uw inkomen en uw kosten. Misschien heeft u vragen over uw pensioen, langer doorwerken betekent dat u meer pensioen overhoudt voor later. Of voorziet u zorgkosten. Misschien denkt u na over het schenken van een deel van uw vermogen. Eigen reserves worden de komende jaren steeds belangrijker, want naast een gezonde buffer voor onverwachte uitgaven, verwacht de overheid dat iedereen meer bijdraagt aan bijvoorbeeld zorg en pensioen. Wilt u beter rondkomen van uw geld en zo meer doen met minder? Dat vraagt om zorgvuldig budgetteren. Dat begint met een goed overzicht. Kortom vele financiële zaken veranderen in uw leven. Laat u goed adviseren! De Rabobank denkt graag met u mee!

Avoord

Avoord is thuis in moderne ouderenzorg in de regio Etten-Leur en Zundert en gespecialiseerd in zorg, dementiezorg, thuiszorg, welzijn en palliatieve zorg. Thuis of op één van onze locaties. Het uitgangspunt van Avoord is daarbij dat de oudere zelf de regie houdt: Wat vindt ú belangrijk? Iedereen wil graag zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen, zelf invulling geven aan de dag,anderen blijven ontmoeten en terug kunnen vallen op goede zorg als dat nodig is. Dat vindt Avoord ook belangrijk. We respecteren en stimuleren zelfregie, ook als dit moeilijk is. We ondersteunen bij het maken van keuzes en zoeken samen naar een oplossing. We denken hierbij in mogelijkheden; naar wat wél kan. Luisteren, begrip voor elkaar en bouwen aan wederzijds vertrouwen zijn voor ons vanzelfsprekend. Cliënt, mantelzorger, vrijwilliger en medewerkers Avoord geven samen invulling aan de zorg. Kom gerust langs met uw vragen. Wij gaan graag het gesprek aan en denken mee in een oplossing.

KoningsWonen

KoningsWonen is een makelaar met gespecialiseerde kennis over de doelgroep senioren (55+): een seniorkeurmakelaar. Hij richt zich met name op het vinden van een geschikte levensloopbestendige woning voor de senior. Persoonlijke begeleiding bij aankoop of huur nieuwe woning, met verkoop van bestaande woning. Verkoop van de bestaande woning is meer dan het huis, uw hele leven ligt in uw huis; persoonlijke begeleiding is dan essentieel. Senioren willen graag van koop naar huur. Geld wordt vrijgemaakt en er kan worden genoten van een zorgeloos leven… oftewel wonen zonder (toekomstige) zorgen. Bij KoningsWonen geldt altijd: No cure no pay = geen verhuizing , dan zijn er ook geen kosten. Daarnaast heeft de eigenaar Kees Konings veel nieuwbouw ontwikkeld in Etten-leur. Hij heeft ook kennis over welke nieuwbouw er nog plaats gaat vinden. Wat doet KoningsWonen hier nu aan? Zeker zo belangrijk, waar zijn er in Etten-Leur al geschikte levensloopbestendige woningen? Wij helpen graag met verkoop, aankoop, verhuur van uw nieuwe of huidige woning. Of wel eens nagedacht om uw huidige woning te verhuren en te behouden als een belegging? Laat u verrassen en ga in gesprek met KoningsWonen: kijk wat er voor u mogelijk is!

Duursaam Etten-Leur

DuurSaam Etten-Leur wil bereiken dat in 2020 in Etten-Leur 20% duurzame energie wordt opgewekt. Zij wil dit realiseren door elkaar te helpen energie te besparen en op te wekken, en door het energieverbruik zichtbaar te maken (meten is weten). Een belangrijk doel voor DuurSaam Etten-Leur is zoveel mogelijk woningen energieneutraal te krijgen: d.w.z.. er wordt net zoveel energie opgewekt als wordt verbruikt.

DuurSaam Etten-Leur is op zoek naar mensen die zich sterk willen maken voor duurzaamheid. Je kunt lid worden en zo op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen en projecten. Je kunt deelnemen aan een training voor energie-ambassadeur om dan voortvarend aan de slag te gaan met het actief benaderen van bewoners. Het doel daarbij is natuurlijk de duurzaamheid te bevorderen en mensen te vinden die bereid zijn over te gaan op nieuwe energie en energiebesparende maatregelen. DuurSaam Etten-Leur wil jaarlijks het energieverbruik binnen de gemeente met 2% terugdringen.

Back To Top